Stonecreek robotics team takes home various awards